Svensk text

Jag kan vara behjälplig på många sätt när det gäller svensk text.

Förutom att jag kan hjälpa dig med språkgranskning och korrekturläsning, kan jag också råda dig hur du kan formulera dig i olika situationer. Jag hjälper dig att målgruppsanpassa språk och stil i din text efter tänkt mottagare.

Jag kan också hjälpa dig att sammanställa anteckningar och utkast till färdiga texter av önskat slag, allt efter dina önskemål.