Så länge jag kan minnas har jag fascinerats av ord och språk. Jag gillar att leka med ordens form och semantiska innebörd. På den här bloggen skriver jag om olika fenomen i svenska och engelska språket eller vad som kan hända i översättningen dem emellan. Välkommen att vara med i diskussionen!

Kan siffror stiga?

Det händer att man i rubriker får läsa att "nu ökar siffran till ..." eller "nu stiger siffran till ..." följt av en artikel om något fenomen.

Jag reagerar lika våldsamt varje gång. En siffra är alltid exakt. En siffra kan varken öka, stiga, minska eller sjunka. Antalet, däremot, kan förstås förändras på det viset, men det resulterar bara i en helt annan siffra än den som fanns där från början. Den rätta formuleringen borde således vara "nu ökar/stiger antalet till ..."

Hur vanligt är det här då? Nyfiken som jag är gjorde jag en snabb, högst ovetenskaplig, 'undersökning' på Google. Det skulle visa sig att fenomenet inte är så väldigt vanligt, tack och lov för en språkfanatiker som jag.

  • "nu ökar siffran" gav 62 träffar
  • "nu stiger siffran" gav 1130 träffar
  • "nu minskar siffran" gav 1 träff
  • "nu sjunker siffran" gav 2 träffar

Jag kan konstatera att den i särklass vanligaste av de felaktiga formuleringarna alltså är "nu stiger siffran" och att formuleringen är näst intill obefintlig när det gäller minskat antal.

  • "nu ökar antalet" gav 304.000 träffar
  • "nu stiger antalet" gav 1.260 träffar
  • "nu minskar antalet" gav 91.700 träffar
  • "nu sjunker antalet" gav 2.430 träffar

Det gläder mig att dessa formuleringar är de som används mest. Samtidigt kan jag konstatera att verbet ökar dominerar i de här fallen, vilket det INTE gjorde i fallen innan.


 
 
 
 
:) ;) :D :( :O :P :| :S