Så länge jag kan minnas har jag fascinerats av ord och språk. Jag gillar att leka med ordens form och semantiska innebörd. På den här bloggen skriver jag om olika fenomen i svenska och engelska språket eller vad som kan hända i översättningen dem emellan. Välkommen att vara med i diskussionen!

Han, hon eller hen?

Det pratas mycket om könsneutralt språk. Man menar att det vore bra att kunna ha ett könsneutralt pronomen i svenskan att använda i stället för att man ska skriva han/hon, eller möjligen h?n när man inte vet säkert om personen som texten avser är en man eller kvinna.

Men, vänta nu ...

"MAN menar att ..."?

Hur är det med det indefinita pronomenet man? Kan man det sägas vara könsneutralt?

Här måste man förstås bestämma sig för om man anser att man (som indefinit pronomen) är samma ord som substantivet man, eller om det rör sig om olika homonyma ord. Personligen anser jag att det faktiskt är olika ord, men jag propsar inte på att jag nödvändigtvis har rätt.

Om vi fördjupar oss lite, så har man som indefinit pronomen (subjektsform) även en objektsform, nämligen en. Detta en skulle jag inte vilja klassa som något annat än en homonym till räkneordet en, eller för all del den obestämda artikeln en.

Det är inte alldeles glasklart alla gånger ...

Alldeles oavsett vad man anser om detta (ja, jag väljer att använda man som könsneutralt, indefinit pronomen) så återstår genusproblemet med tredje persons personliga pronomen: han/honom och hon/henne. Hur bör man skriva/säga för att vara helt neutral?

Det finns många språk som har fördelen av att ha könsneutrala pronomen: Det som ligger oss allra närmast - åtminstone geografiskt - är finskan. Ser man till språkfamiljer ligger svenskan och finskan förstås längre ifrån varandra, då det rör sig om ett germanskt respektive ett finsk-ugriskt språk. Andra språk som har könsneutrala pronomen är kinesiska, koreanska, turkiska språk och många fler.

Och visst vore det väl praktiskt att ha ett könsneutralt pronomen, exempelvis hen, i svenskan också. Vi är ju i första hand individer.


 
 
 
 
:) ;) :D :( :O :P :| :S