Om mig

Jag som driver Textkraft heter Erica Svensson.

 Erica 

Efter att ha arbetat över tjugo år i elbranschen valde jag att sadla om och utbilda mig till översättare.

Jag har en Filosofie kandidatexamen från Örebro Universitet med Svenska språket som huvudämne.
Som examensarbete skrev jag C-uppsatsen: "Fryst kyckling lever" - Om särskrivningar i svenska språket.
Jag har även skrivit en C-uppsats i engelska: Translating into the "ing"-form. A study of the progressive aspect in translation from Swedish into English.

Jag fördjupade mina studier genom att läsa Översättarprogrammet vid Uppsala Universitet, vilket ledde till en Filosofie masterexamen med Engelska som huvudområde.
Examensarbetet vid Översättarprogrammet utgörs av en uppsats som omfattar dels översättning av en längre källtext, dels en diskussion runt den problematik som uppstått vid aktuell översättning. Källtexten i mitt arbete utgjordes av Canine Athletes and Couch Pet-Atos, en e-bok om muskelskador hos hund.

Översättarprogrammet innehöll kurser i såväl facktexter som litterära texter.

Jag har nu senast läst kursen professionellt skrivande (30hp) vid Örebro Universitet.