Översättning mellan engelska och svenska

Jag översätter såväl facktext som litterär prosa mellan engelska och svenska, företrädelsevis med svenska som måltext.

När det gäller facktext har jag en bakgrund som elkonsult med mer än tjugo år i branschen, varför jag känner att texter med elektrisk anknytning inte innebär några som helst hinder, snarare tvärtom.